Exempel på våra uppdrag och kunder

Mentorstöd till ny chef

En organisation rekryterar en ny verksamhetschef från näringslivet. Vi bistår i början som samtalsstöd att ”navigera” rätt i den nya världen.

Utbildning i Strategiskt inköp

Hos en av de större aktörerna för YH utbildningar ansvarar vi för utbildningen inom strategiskt inköp i såväl Stockholm som Göteborg liksom för externa kurser i ämnet.

Utveckling av strategiskt inköp

Ett bostadsbolag önskar få ett mer strategiskt inköp. Vi analyserar nuläge och önskat läge samt bistår i uppläggande av en plan för utveckling av verksamheten.

Kundorientering av stödjande enheter

De stödjande enheterna på ett statligt verk behövde utveckla sitt erbjudande. Convendor medverkade i kartläggning av nuläge och kundprioriteringar samt utarbetande av plan för genomförande.

Utveckling av inköpsverksamhet

En kommun ska omorganisera hela sin inköpsverksamhet. Vi bistår i upphandling av konsultstöd samt agerar rådgivare och specialistkompetens under hela processen.

Utveckling av en myndighets stödfunktioner

En myndighet vill utveckla sin stödjande verksamhet. Vi sammanställer inspirationsmaterial från andra myndigheter vad gäller organisation, dimensionering, kompetensnivå och kostnadsstruktur samt medverkar i processen.