HR i förändring

Vi lever i dag i en värld där vi går över från industrisamhälle till kunskapssamhälle – och somliga säger därifrån till ett nätverkssamhälle. Vi har också fått ett näringsliv som utvecklas mot att inte längre bestå av stora producerande företag utan mer av mindre och medelstora tjänsteproducerande, samt några få stora globala producerande företag, med ett väldigt stort tjänsteinslag.

Ladda ner vårt Whitepaper och läs mer >

Convendor

Adress: Box 18, 139 21 Värmdö
Telefon: 070-252 00 13
Epost: info@convendor.se
Webb: www.convendor.se