Möte i Forum för inköp

Möte i Forum för inköp

Vårt nätverk Forum för inköp, hade ett möte på Sweco den 21 februari 2019. En summering hittar du här!