Nästa möte i Forum för inköp

Nästa möte i Forum för inköp

Forum för inköp träffas den 7 maj hos Arbetsförmedlingen. En inbjudan hittar du här