Möte i Forum för inköp

Möte i Forum för inköp

En summering från det senaste mötet i Forum för inköp, hittar du här