Forum för inköp

Forum för inköp

Inköpsnätverket Forum för inköp träffas nästa gång den 4 februari hos Upphandling Södertörn. Inbjudan finns här.