Ideellt mentorsuppdrag

Ideellt mentorsuppdrag

Vi har återigen fått förtroendet att vara mentor åt en student på Handelshögskolan