Seminarium om distansarbete

Seminarium om distansarbete

Vi medverkade i ett seminarium om distansarbete anordnat av Fores som finns summerat här.