Organisation och arbetssätt

En allt snabbare omvärldsförändring i form av IT-utveckling, globalisering och kompetenshöjning har gjort att organisation och arbetssätt åter igen hamnat i fokus. Det gäller både för att kunna rekrytera och behålla dagens välutbildade medarbetare och för att anpassa verksamheten till en allt snabbare omvärldsförändring, så måste stela, byråkratiska organisationsmodeller göras mer flexibla och dynamiska.

Ladda ner vår rapport och läs mer >

Convendor

Adress: Box 18, 139 21 Värmdö
Telefon: 070-252 00 13
Epost: info@convendor.se
Webb: www.convendor.se