Nästa möte i Forum för inköp

Nästa möte i Forum för inköp

Nästa möte i vårt nätverk Forum för inköp är flyttat från 12 maj till 1 september. En ny inbjudan finns här