Kritisk analys av tillitsbaserad styrning

Kritisk analys av tillitsbaserad styrning

Vi har skrivit en kritisk analys av tillitsbaserad styrning i Kvalitetsmagasinet