Möte i Forum för inköp

Möte i Forum för inköp

En sammanfattning från det senaste mötet i vårt nätverk Forum för inköp