Nästa möte i Forum för inköp

Nästa möte i Forum för inköp

Nätverket Forum för inköp träffas nästa gång den 8 september kl. 8.00. Inbjudan hittar du här