Louise Adelborg

Louise Adelborg

Senior advisor inom ideell sektor.

Har arbetat som VD för akademikerförbundet Jusek (2001-2013), Kanslichef Forum Syd (2000-2001), Generalsekreterare Naturskyddsföreningen (1997-2000) och innan dess olika chefsbefattningar inom näringslivet.