Kunskapsbank

Vi samlar och dokumenterar succesivt våra erfarenheter från uppdrag i artiklar, whitepapers eller rapporter, som distribueras via Facebook och Linkedin:

Leverantörsrelationer och leverantörsstyrning i förändring

Inköp inom offentlig sektor har utvecklats från upphandling till inköp och därifrån till försörjning. Det gör att leverantörsrelationer och leverantörsstyrning också måste förändras.

Kritisk analys av tillitsbaserad styrning

Vi har skrivit en kritisk analys av tillitsbaserad styrning i Kvalitetsmagasinet

Artikel om klimat och arbetssätt

Artikel i Kvalitetsmagasinet om hur man kombinerar organisation och arbetssätt med klimatansvar Las mer här

Organisation och ansvarsfördelning

Hur löser vi problemet med en gammaldags ansvarsfördelning, som inte stämmer överens med vårt moderna arbetssätt?

Organisation och arbetssätt

En allt snabbare omvärldsförändring i form av IT-utveckling, globalisering och kompetenshöjning har gjort att organisation och arbetssätt åter igen hamnat i fokus.

HR i förändring

Vi lever i dag i en värld där vi går över från industrisamhälle till kunskapssamhälle – och somliga säger därifrån till ett nätverkssamhälle.