Kunskapsbank

Vi samlar och dokumenterar succesivt våra erfarenheter från uppdrag i artiklar, whitepapers eller rapporter, som distribueras via Facebook och Linkedin:

Hur löser vi problemet med en gammaldags ansvarsfördelning, som inte stämmer överens med vårt moderna arbetssätt?

Ladda ner vårt Whitepaper och läs mer >

Vi lever i dag i en värld där vi går över från industrisamhälle till kunskapssamhälle – och somliga säger därifrån till ett nätverkssamhälle. Vi har också fått ett näringsliv som utvecklas mot att inte längre bestå av stora producerande företag utan mer av mindre och medelstora tjänsteproducerande, samt några få stora globala producerande företag, med ett väldigt stort tjänsteinslag.

Ladda ner vårt Whitepaper och läs mer >

En allt snabbare omvärldsförändring i form av IT-utveckling, globalisering och kompetenshöjning har gjort att organisation och arbetssätt åter igen hamnat i fokus. Det gäller både för att kunna rekrytera och behålla dagens välutbildade medarbetare och för att anpassa verksamheten till en allt snabbare omvärldsförändring, så måste stela, byråkratiska organisationsmodeller göras mer flexibla och dynamiska.

Ladda ner vår rapport och läs mer >