Nästa möte i Forum för inköp

Välkommen till nästa möte i vårt nätverk Forum för inköp

FinansNyheternas julnummer

Vi ber att få önska en god jul och ett gott nytt år med julnumret av vårt nyhetsbrev FinansNyheterna

Styrning inom offentlig sektor

Välkommen till vår artikel om styrning i offentlig sektor

Forum för inköp

Välkommen till en summering av nätverket Forum för inköps möte dem 24 november

Krönika om långsiktigt företagande

Välkommen till vår krönika om långsiktigt och hållbart företagande i tidningen Verkstäderna