Möte i Forum för inköp

Nätverket Forum för inköp träffas digitalt den 16 februari och ämnet är då: “chef och ledarskap i en digitaliserad värld”. Inbjudan hittar du här

FinansNyheternas julnummer

Välkommen till FinansNyheternas julnummer här

Forum för inköp

En summering från decembermötet i Forum för inköp hittar du här

Kritisk analys av tillitsbaserad styrning

Välkomna att läsa vår kritiska analys av tillitsbaserad styrning i senaste numret av Kvalitetsmagasinet här

FinansNyheternas septembernummer

Senaste numret av vårt nyhetsbrev FinansNyheterna finns nu tillgängligt här