Convendor kompassen flödet

Förändringsarbete

Vi hjälper våra kunder att uppnå varaktiga förändringar genom att bistå i själva förändringsarbetet. Det kan gälla allt ifrån analys av effektiviseringspotential och processer, hjälp med att driva och leda arbetet t.ex. i form av projektledarskap till att säkerställa förändringen långsiktigt i form av uppföljningsrutiner, kompetensutveckling/växling och IT-stöd.

För att säkerställa att kompetensen stannar kvar arbetar vi oftast med kundens egen personal och lägger stor vikt vid förankringsprocessen i våra projekt. Som metodik inom förändringsarbete/change management använder vi oss av ”Kompassen” utvecklad och beprövad bl.a. inom WM-data.

Vår artikel i Bonniers ledarskapshandbok om “Shared Service Management” hittar du här.

Vårt produktblad kring Utveckling av staber och stödfunktioner hittar du här.

Ladda ner Convendors information om verksamhetsmodellen Kompassen här.