Förändringsarbete inom inköp

Tillsammans med våra partners hanterar Convendor hela processen från förstudie, nuläge & processanalys, eventuella systemstöd och aktiviteter för förändringsarbetet.

Förstudier

Vi hjälper till att formulera kravbild, syfte och mål och strategier för ett lyckat projekt genom en kombination av workshops, intervjuer och befintlig information.

Processanalys

Med hjälp av vår modell “Kompassen” formulerar vi nuläge, målbild, processtödjande organisation samt kompetens och kommunikationsbehov.

Genomförande

Vi formulerar och dokumenterar nödvändiga aktiviteter för förändringsarbetet samt medverkar i detta som metodstöd, projektledare eller under kort tid som inhyrd linjechef.

Systemlösningar

Med hjälp av förstudien och processanalysen finns underlag för en verklig verksamhetsstödjande IT-lösning.