Exempel på våra uppdrag och kunder

Medverkan i mentorprogram

Vi har i fyra år medverkat i Handelshögskolans mentorprogram för studenter på masterprogrammet.

Utveckling av upphandling till inköp och försörjning

Vi har bedrivit ett utbildnings och utvecklingsprogram inom inköp för en myndighet under en tvåårsperiod. Insatsen skall nu följas upp i form av en workshop.

Inspirationsföreläsning

Vi medverkar som inspirationsföreläsare vid uppstarten av ett förändringsprogram inom inköp.

Stöd till inköpschef

Vi medverkar som rådgivare och bistår med kunskapsöverföring till ansvarig chef vid genomförande av ett stort förändringsarbete.

Utveckling av en myndighets stödfunktioner

En myndighet vill utveckla sin stödjande verksamhet. Vi sammanställer inspirationsmaterial från andra myndigheter vad gäller organisation, dimensionering, kompetensnivå och kostnadsstruktur samt medverkar i processen.

Utveckling av en myndighets stödfunktioner

En myndighet vill utveckla sin stödjande verksamhet. Vi sammanställer inspirationsmaterial från andra myndigheter vad gäller organisation, dimensionering, kompetensnivå och kostnadsstruktur samt medverkar i processen.