Exempel på våra uppdrag och kunder

Mentorstöd till ny chef

En organisation rekryterar en ny verksamhetschef från näringslivet. Vi bistår i början som samtalsstöd att “navigera” rätt i den nya världen.

Utveckling av Upphandlingsavdelning

En myndighet önskar utveckla och integrera sin upphandlingsverksamhet in hela verksamheten. Vi bistår med en kompetensutvecklingsprogram under en tvåårsperiod.

Utveckling av strategiskt inköp

Ett statligt fastighetsbolag önskar få ett mer strategiskt inköp. Vi genomför en workshop med hela inköpsavdelningen och bistår i det fortsatta förändringsarbetet.

Kundorientering av stödjande enheter

De stödjande enheterna på ett statligt verk behövde utveckla sitt erbjudande. Convendor medverkade i kartläggning av nuläge och kundprioriteringar samt utarbetande av plan för genomförande.

Utveckling av inköpsverksamhet

En stor kommun ska omorganisera hela sin inköpsverksamhet. Vi bistår som bollplank och “Senior Advisor” i förändringsarbetet.

Utveckling av en myndighets stödfunktioner

En myndighet vill utveckla sin stödjande verksamhet. Vi sammanställer inspirationsmaterial från andra myndigheter vad gäller organisation, dimensionering, kompetensnivå och kostnadsstruktur samt medverkar i processen.