Exempel på våra uppdrag och kunder

Medverkan i mentorprogram

Vi har i fyra år medverkat i Handelshögskolans mentorprogram för studenter på madterprogrammet.

Utveckling av upphandling till inköp och försörjning

En myndighet önskar utveckla och integrera sin upphandlingsverksamhet in hela verksamheten. Vi bistår med en kompetensutvecklingsprogram under en tvåårsperiod.

Inspirationsföreläsning

Vi medverkar som inspirationsföreläsare vid uppstarten av ett förändringsprogram inom inköp.

Stöd till inköpschef

Vi medverkar som rådgivare och bistår med kunskapsöverföring till ansvarig chef vid genomförande av ett stort förändringsarbete.

Workshops

En stor kommun omorganiserar hela sin inköpsverksamhet. Vi lägger upp och genomför workshops för att driva på förändringsarbetet.

Utveckling av en myndighets stödfunktioner

En myndighet vill utveckla sin stödjande verksamhet. Vi sammanställer inspirationsmaterial från andra myndigheter vad gäller organisation, dimensionering, kompetensnivå och kostnadsstruktur samt medverkar i processen.