Convendor är ett kunskapsföretag och en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte. Vi arbetar med rådgivning till företag och offentlig sektor för förändring av organisation, ledning och styrning inom framförallt stödjande enheter såsom exempelvis inköp, ekonomi, personal och IT.

Vår roll är att för våra kunder och intressenter vara en mötesplats för nya tankar och idéer inom utveckling av stödjande enheter. Vi hjälper våra kunder med analyser, erfarenhets- och kunskapsöverföring, utbildningsinsatser samt att generellt driva och leda förändringsprocesser.

Genom att löpande sammanställa och publicera våra och andras erfarenheter i nyhetsbrev, böcker och rapporter bidrar vi också till utvecklingen av den tillämpade forskningen inom vårt område.

Nyheter

Varför alltid bilda nya myndigheter – istället för att se över befintlig ansvarsstruktur?

Den aktuella debatten kring organisation av civilförsvar och yrkestrafik pekar på ett grundläggande problem inom svensk offentlig sektor. När det uppstår nya problem eller behov så har man istället för att se över den generella ansvarsstrukturen inom och mellan...

FinansNyheternas decembernummer

Välkommen till vårt nyhetsbrev FinansNyheternas decembernummer

Rapport om tvärorganisatoriskt arbetssätt

Välkommen till vår rapport om tvärorganisatoriskt arbetssätt
Kvalitetsmagasinet

Krönika i Kvalitetsmagasinet

Välkommen till vår senaste krönika i Kvalitetsmagasinet

FinansNyheternas novembernummer

Välkommen till novembernumret av vårt nyhetsbrev FinansNyheterna

Våra böcker

Service Management – Ekerlids Förlag

Shared Service Management

Pris och mer info om boken, Shared Management Service, hittar du här >>

Beställ direkt  genom att maila oss

Inköp i förändring

Inköp i förändring

Vår tidigare bok, Inköp i förändring, kan beställas på info@convendor.se >>

Convendor Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

För att hjälpa våra kunder att möta befintliga och framtida utmaningar, bevakar vi ständigt utvecklingen och vad som händer inom ekonomi, inköp, verksamhetsstyrning och förändringsarbete.

Vi presenterar dessa nyheter och analyser i ett elektroniskt nyhetsbrev – FinansNyheterna – som vi ger ut kvartalsvis och som distribueras till alla kunder och intressenter.

Convendor Nätverk

Forum för inköp

Convendor är initiativtagare till nätverket Forum för inköp som träffas regelbundet över en arbetsfrukost eller lunch för erfarenhetsutbyte kring ett aktuellt inköpstema. Exempel på ämnen som vi diskuterat är: styrning och organisation, inköpsetik, förändringsarbete inom inköp och kompetensutveckling.

Nätverket består av inköpsdirektörer och inköpschefer, chefer för ekonomi & finans (som ofta har inköp organisatoriskt under sig), representanter från den akademiska världen och specialister inom relevanta ämnen (som konsulter och advokater).

Convendor Böcker

Våra böcker

Vi skriver kontinuerligt böcker om bland annat förändringsarbete. Vår nya intervjubok handlar om staberna och stödfunktionernas förändrade roll. Vi har skrivit en bok om förändringarna inom inköp som kom ut 2010.

Anders Kron har också tidigare skrivit två böcker om finansiering. Dels en handbok om finansiering för företag, dels om finansiering för privatpersoner

Convendor Utbildning

Utbildningar och seminarier

Som ett hjälpmedel i att driva förändring inom bl.a. inköp, erbjuder vi utbildningar, kurser och seminarier. Vi har satt samman egna utbildningar inom strategiskt inköp riktat dels direkt mot företag, dels för studenter.

Vi håller också regelbundet inspirationsseminarier. Här samarbetar vi både med universitet och högskolor samt chefer för inköp och ekonomiavdelningar – som ofta medverkar som gästföreläsare.

Convendor Event

Events inom friluftsliv

För att kunna implementera och säkerställa förändringar och effektiviseringar krävs ofta olika former av gemensamma aktiviteter med ledningsgrupper, berörda avdelningar, projekt och/eller styrgrupper.

Inom Convendor erbjuder vi därför i egen eller andras regi, aktiviteter inom segling, långfärdsskridsko och fjällvandring.