Utbildning

Som ett hjälpmedel för att driva förändring inom bl.a. inköp, håller vi ibland utbildningar, kurser och seminarier. Ett resultat av dessa uppdrag har blivit att vi har utvecklat en utbildning inom strategiskt inköp direkt mot företag.

Vi håller också regelbundet inspirationsseminarier kring utvecklingen inom inköp och utvecklingen inom stabs och stödfunktioner.

Vi har också ett program för utbildning av studenter inom strategiskt inköp i samarbete med Företagsekonomiska Institutet.

Vid dessa tillfällen utnyttjar vi våra nära relationer med både universitet och högskolor och chefer för inköp och ekonomiavdelningar som ofta medverkar som gästföreläsare vid våra utbildningar.