Mål och medel

Mål och medel

Har medlen blivit målen? I takt med ett förändrat politiskt landskap så har vi fått en trend att fokusera mer på medlen (vägen dit) istället för vad vi gemensamt ska uppnå (dvs målen). Trenden är framförallt accentuerad inom miljö och klimatpolitiken men har börjat...

Är intresseorganisationerna relevanta?

Är intresseorganisationerna relevanta?

Blir intresseorganisationerna allt mer irrelevanta? Vårt samhälle har ändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Exempelvis har vi gått alltmer från ett industri- till ett kunskapssamhälle – vilket får en stor effekt på såväl näringslivsstruktur, arbetsmarknad...

Demokrati förutsätter fungerande ”governance”

Demokrati förutsätter fungerande ”governance”

På vår blogg i augusti försökte vi föra en diskussion om fördelarna men också med svårigheterna med demokrati. En av de svårigheter som berördes är att demokrati definitionsmässigt är kortsiktig (leverera resultat under fyraåriga mandatperioder) men att de frågor den...

Några reflektioner kring demokratin

Några reflektioner kring demokratin

Den svenska demokratin har firat sitt 100 årsjubileum. Emellertid har väl sällan demokratin varit föremål för sådan diskussion och debatt, framförallt i vår omvärld, men också här i Sverige. Enligt mätningar har Sverige en hög nivå av demokrati, frågan är bara vad det...

Politik är inte att vilja utan att välja

Politik är inte att vilja utan att välja

Olof Palme ofta citerade uttalande ”politik är att vilja” behöver utvecklas! Politik är snarare att ha förmåga och mod att för sina väljare göra klart att vi måste ställa olika intressen mot varandra (på politikerspråk: ”ställa grupp mot grupp”) och prioritera, samt...

Att gå från vackra ord till verkliga resultat

Att gå från vackra ord till verkliga resultat

Vi talar ofta om att ”gå från ord till handling” – men tyvärr räcker inte det. Världen är full av projekt med förstudier, rapporter, handlingsplaner, åtgärdslistor som aldrig blivit genomförda. Detta är nog vanligare inom politiskt styrda organisationer och vi talar...

Reflektioner kring kundtjänst & kundrelationer

Reflektioner kring kundtjänst & kundrelationer

Två och en halv månads strul med budföretaget UPS har generat en del tankar kring vådan av den pågående trenden att flytta ut kundkontakt och därmed kundrelationer från kärnverksamheten till en separat kundtjänst (som dessutom ofta läggs i glesbygd eller i...