Rådgivning

Vi bistår våra kunder som rådgivare med inspirationsmaterial, möten och diskussioner kring kundens aktuella problem inom våra specialområden.

Vi kan också medverka som föredragshållare, mentor, facilitator eller på annat sätt stimulera utvecklingen av verksamheten. Vi har också erfarenhet av att driva hela utvecklingsprogram för en avdelning eller enhet under en längre tid med kombinationer av seminarier föredrag, gästföreläsare, studiebesök och eget arbete.