Events inom friluftsliv

För att kunna implementera och säkerställa förändringar och effektiviseringar krävs ofta olika former av gemensamma aktiviteter med ledningsgrupper, berörda avdelningar, projekt och/eller styrgrupper.

Inom Convendor erbjuder vi därför i egen eller andras regi, aktiviteter inom segling, långfärdsskridsko och fjällvandring.