Nätverk

Convendor är initiativtagare till nätverket Forum för inköp som träffas regelbundet över en arbetsfrukost eller lunch för erfarenhetsutbyte kring ett aktuellt inköpstema. Exempel på ämnen som vi diskuterat är: styrning och organisation, inköpsetik, förändringsarbete inom inköp och kompetensutveckling.

Nätverket består av inköpsdirektörer och inköpschefer, chefer för ekonomi & finans (som ofta har inköp organisatoriskt under sig), representanter från den akademiska världen och specialister inom relevanta ämnen (som konsulter och advokater). I dagsläget består nätverket av ett trettiotal medlemmar från såväl privat som offentlig sektor, tillverkande företag och tjänsteföretag. Medlemmarna i nätverket har mellan mötena möjlighet att kommunicera med varandra via en egen sluten diskussionsgrupp på Linkedin.

Summering från föregående möte eller kallelse till nästa möte i Forum för inköp hittar du här.