Nätverk

Convendor är initiativtagare till nätverket Forum för inköp som träffas regelbundet över en arbetsfrukost eller lunch för erfarenhetsutbyte kring ett aktuellt inköpstema. Exempel på ämnen som vi diskuterat är: styrning och organisation, inköpsetik, förändringsarbete inom inköp och kompetensutveckling.

Nätverket består av inköpsdirektörer och inköpschefer, chefer för ekonomi & finans (som ofta har inköp organisatoriskt under sig), representanter från den akademiska världen och specialister inom relevanta ämnen (som konsulter och advokater). I dagsläget består nätverket av ett trettiotal medlemmar från såväl privat som offentlig sektor, tillverkande företag och tjänsteföretag. Medlemmarna i nätverket har mellan mötena möjlighet att kommunicera med varandra via en egen sluten diskussionsgrupp på Linkedin.

I samarbete med Ekan AB, AffärsConcept och Handelshögskolan i Göteborg har vi startat upp ett liknande nätverk i Göteborg.

Vi har under 2017 på uppdrag av en kund bildat ett nätverk med ett tiotal myndigheter, för erfarenhetsutbyte kring organisation och dimensionering av stabs och stödfunktioner

Summering från föregående möte eller kallelse till nästa möte i Forum för inköp hittar du här.