Whitepapers

HR i förändring

HR i förändring

Vi lever i dag i en värld där vi går över från industrisamhälle till kunskapssamhälle – och somliga säger därifrån till ett nätverkssamhälle.

läs mer

Convendor

Adress: Box 18, 139 21 Värmdö
Telefon: 070-252 00 13
Epost: info@convendor.se
Webb: www.convendor.se