Om Convendor

Inom Convendor arbetar vi med effektivisering, organisation, ledning, styrning och utveckling inom staber och stödfunktioner såsom inköp, ekonomi, HR och IT. Det innebär att vi efter en analys kommer med konkreta förslag på ändrade processer inom t.ex. inköp, ekonomiadministration eller projektstyrning. För att kunna genomföra dessa krävs nästan alltid förändringar i organisation och ledning av verksamheten, och för att följa upp dem, nya hjälpmedel inom verksamhetsstyrning.

Vi är din stödresurs

Vår roll är inte att gå in och ta över organisationen, utan att vara en stödresurs under en begränsad tid, samt hjälpa våra kunder att kunna ta del av erfarenheter inom det aktuella området som gjorts på annat håll.

För att säkerställa att våra förslag verkligen blir genomförda medverkar vi ofta, under en begränsad tid, som projektledare eller inhyrd chef och vi kan också medverka i rekrytering av ny linjechef.

Utbildning

Ett annat sätt att driva förändring är genom utbildning. Vi har därför utvecklat utbildningspaket inom strategiskt inköp. Dessa bygger på korta teoripass blandat med praktikfall samt gästföreläsare från ”verkligheten” eller specialister inom något aktuellt ämne.

Nätverk

Vi stöder våra kunder och intressenter genom att administrera ett nätverk inom inköp med namnet ”Forum för inköp”, samt genom att kvartalsvis distribuera ett nyhetsbrev.

Sveriges Managementkonsulter

Sveriges Managementkonsulter

Convendor är medlem i branschorganisationen Sveriges Managementkonsulter och tillämpar deras allmänna bestämmelser och etiska regler.

CMC – Certified Management Consult

Certified Management Consult

Anders är certifierad managementkonsult (CMC) enligt internationell standard, och vi följer alltid den nya standarden för managementkonsulting i våra uppdrag.