Våra böcker

Vi skriver kontinuerligt böcker för att dokumentera våra erfarenheter. Vår senaste intervjubok handlar om staberna och stödfunktionernas förändrade roll. Vi har tidigare skrivit en bok om förändringarna inom inköp som kom ut 2010. Anders har också tidigare skrivit två böcker om finansiering. Dels en handbok om finansiering för företag, dels om finansiering för privatpersoner.

Service Management – Ekerlids Förlag

Shared service management: utveckling av organisationers stödjande funktioner

Under 2013-2015 har vi arbetat med vår intervjubok om Staberna och stödfunktionernas förändrade roll. Boken Shared service management: utveckling av organisationers stödjande funktioner lyfter fram Service Management som ett utmärkt verktyg för hur man kan omvandla sin stab till ett kundanpassat, kostnadseffektivt och strategiskt bidragande verksamhetsstöd. Du kan beställa boken här.

Inköp i förändring

Inköp i förändring – om organisation, roll och styrning

Vi har också skrivit en bok om förändringarna inom inköp som kom ut 2010: Inköp i förändring – om organisation, roll och styrning. Du kan beställa den boken här.

Anders Kron har även tidigare skrivit två böcker om finansiering.

Företagsfinansiering i praktiken

En handbok om finansiering för företag i form av en pärm med flikar och lösbladssystem som uppdateras.

Företagsfinansiering i praktiken

Att låna pengar

Att låna pengar är en bok om finansiering för privatpersoner.

Att låna pengar – En praktisk handbok för privatpersoner