Partners

Våra kollegor finns inte bara på Convendor. Vi samarbetar med andra konsultföretag som delar vårt syfte, mål och värderingar och bidrar till att vi tillsammans kan stödja våra kunder ännu bättre.

Vi ser oss som ett öppet system med samarbetspartners som kompletterar våra kompetenser och som vi bygger långsiktiga relationer med:

Ekan management
inköpsdesign
People & process Development
Prosourcia
House of Stratvise AB