Vår verksamhet

Convendor Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

För att hjälpa våra kunder att möta befintliga och framtida utmaningar, bevakar vi ständigt utvecklingen och vad som händer inom ekonomi, inköp, verksamhetsstyrning och förändringsarbete.

Vi presenterar dessa nyheter och analyser i ett elektroniskt nyhetsbrev – FinansNyheterna – som vi ger ut kvartalsvis och som distribueras till alla kunder och intressenter.

Convendor Nätverk

Forum för inköp

Convendor är initiativtagare till nätverket Forum för inköp som träffas regelbundet över en arbetsfrukost eller lunch för erfarenhetsutbyte kring ett aktuellt inköpstema. Exempel på ämnen som vi diskuterat är: styrning och organisation, inköpsetik, förändringsarbete inom inköp och kompetensutveckling.

Nätverket består av inköpsdirektörer och inköpschefer, chefer för ekonomi & finans (som ofta har inköp organisatoriskt under sig), representanter från den akademiska världen och specialister inom relevanta ämnen (som konsulter och advokater).

Convendor Böcker

Våra böcker

Vi skriver kontinuerligt böcker om bland annat förändringsarbete. Vår nya intervjubok handlar om staberna och stödfunktionernas förändrade roll. Vi har skrivit en bok om förändringarna inom inköp som kom ut 2010.

Anders Kron har också tidigare skrivit två böcker om finansiering. Dels en handbok om finansiering för företag, dels om finansiering för privatpersoner

Convendor Utbildning

Utbildningar och seminarier

Som ett hjälpmedel i att driva förändring inom bl.a. inköp, erbjuder vi utbildningar, kurser och seminarier. Vi har satt samman egna utbildningar inom strategiskt inköp riktat dels direkt mot företag, dels för studenter.

Vi håller också regelbundet inspirationsseminarier. Här samarbetar vi både med universitet och högskolor samt chefer för inköp och ekonomiavdelningar – som ofta medverkar som gästföreläsare.

Convendor Event

Events inom friluftsliv

För att kunna implementera och säkerställa förändringar och effektiviseringar krävs ofta olika former av gemensamma aktiviteter med ledningsgrupper, berörda avdelningar, projekt och/eller styrgrupper.

Inom Convendor erbjuder vi därför i egen eller andras regi, aktiviteter inom segling, långfärdsskridsko och fjällvandring.

Rådgivning

Vi bistår även våra kunder som rådgivare med inspirationsmaterial, möten och diskussioner kring kundens aktuella problem inom våra specialområden.

Vi kan medverka som föredragshållare, mentor, facilitator eller på annat sätt stimulera utvecklingen av verksamheten. Vi har erfarenhet av att driva hela utvecklingsprogram för en avdelning eller enhet under en längre tid med kombinationer av seminarier föredrag, gästföreläsare, studiebesök och eget arbete.