Leverantörsrelationer och leverantörsstyrning i förändring

Inköp inom offentlig sektor har utvecklats från upphandling till inköp och därifrån till försörjning. Det gör att leverantörsrelationer och leverantörsstyrning också måste förändras.

Arkiv

Convendor AB

Adress: Box 18, 139 21 Värmdö
Telefon: 070-252 00 13
Epost: info@convendor.se
Webb: www.convendor.se