Leverantörsrelationer och leverantörsstyrning i förändring

Leverantörsrelationer och leverantörsstyrning i förändring

Inköp inom offentlig sektor har utvecklats från upphandling till inköp och därifrån till försörjning. Det gör att leverantörsrelationer och leverantörsstyrning också måste förändras.