Blogg

Decentraliserat arbetssätt kräver centralisering

Decentraliserat arbetssätt kräver centralisering

Decentraliserat arbetssätt kräver centralisering Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar vilket ställer ökat krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet inom alla verksamheter. Till detta kommer strukturförändringar i form av övergång från industri- till...

läs mer
Varför skapa konflikter?

Varför skapa konflikter?

Varför skapa konflikter som inte finns? Det talas allmänt om att politiken blir allt mer polariserad. Samtidigt konstaterade vi i vårt blogginlägg i mars att de politiska målen blir allt mer lika. Vi kan också konstatera att på allt fler politikerområden (såsom:...

läs mer
Mål och medel

Mål och medel

Har medlen blivit målen? I takt med ett förändrat politiskt landskap så har vi fått en trend att fokusera mer på medlen (vägen dit) istället för vad vi gemensamt ska uppnå (dvs målen). Trenden är framförallt accentuerad inom miljö och klimatpolitiken men har börjat...

läs mer
Är intresseorganisationerna relevanta?

Är intresseorganisationerna relevanta?

Blir intresseorganisationerna allt mer irrelevanta? Vårt samhälle har ändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Exempelvis har vi gått alltmer från ett industri- till ett kunskapssamhälle – vilket får en stor effekt på såväl näringslivsstruktur, arbetsmarknad...

läs mer
Demokrati förutsätter fungerande ”governance”

Demokrati förutsätter fungerande ”governance”

På vår blogg i augusti försökte vi föra en diskussion om fördelarna men också med svårigheterna med demokrati. En av de svårigheter som berördes är att demokrati definitionsmässigt är kortsiktig (leverera resultat under fyraåriga mandatperioder) men att de frågor den...

läs mer
Några reflektioner kring demokratin

Några reflektioner kring demokratin

Den svenska demokratin har firat sitt 100 årsjubileum. Emellertid har väl sällan demokratin varit föremål för sådan diskussion och debatt, framförallt i vår omvärld, men också här i Sverige. Enligt mätningar har Sverige en hög nivå av demokrati, frågan är bara vad det...

läs mer
Politik är inte att vilja utan att välja

Politik är inte att vilja utan att välja

Olof Palme ofta citerade uttalande ”politik är att vilja” behöver utvecklas! Politik är snarare att ha förmåga och mod att för sina väljare göra klart att vi måste ställa olika intressen mot varandra (på politikerspråk: ”ställa grupp mot grupp”) och prioritera, samt...

läs mer
Att gå från vackra ord till verkliga resultat

Att gå från vackra ord till verkliga resultat

Vi talar ofta om att ”gå från ord till handling” – men tyvärr räcker inte det. Världen är full av projekt med förstudier, rapporter, handlingsplaner, åtgärdslistor som aldrig blivit genomförda. Detta är nog vanligare inom politiskt styrda organisationer och vi talar...

läs mer
Reflektioner kring kundtjänst & kundrelationer

Reflektioner kring kundtjänst & kundrelationer

Två och en halv månads strul med budföretaget UPS har generat en del tankar kring vådan av den pågående trenden att flytta ut kundkontakt och därmed kundrelationer från kärnverksamheten till en separat kundtjänst (som dessutom ofta läggs i glesbygd eller i...

läs mer

Convendor

Adress: Box 18, 139 21 Värmdö
Telefon: 070-252 00 13
Epost: info@convendor.se
Webb: www.convendor.se