Blogg

Yttrandefrihet & demokrati

Yttrandefrihet & demokrati

Yttrandefrihet och demokrati I vårt blogginlägg i augusti 2023 diskuterade vi demokratins förutsättningar och villkor. Som ett fundament i denna ingår ju yttrandefriheten. Detta har framförts som argument för att (i motsats till våra grannländer) tillåta...

läs mer
Sänkt arbetstid – igen

Sänkt arbetstid – igen

Frågan kring arbetstiden har under våren återuppstått i den politiska debatten. Bland annat så har en av Socialdemokraternas arbetsgrupper återigen lyft tanken om sex timmars arbetsdag och LO har haft frågan uppe på sin kongress nyligen. Likaså har tankesmedjan...

läs mer
Decentraliserat arbetssätt kräver centralisering

Decentraliserat arbetssätt kräver centralisering

Decentraliserat arbetssätt kräver centralisering Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar vilket ställer ökat krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet inom alla verksamheter. Till detta kommer strukturförändringar i form av övergång från industri- till...

läs mer
Varför skapa konflikter?

Varför skapa konflikter?

Varför skapa konflikter som inte finns? Det talas allmänt om att politiken blir allt mer polariserad. Samtidigt konstaterade vi i vårt blogginlägg i mars att de politiska målen blir allt mer lika. Vi kan också konstatera att på allt fler politikerområden (såsom:...

läs mer
Mål och medel

Mål och medel

Har medlen blivit målen? I takt med ett förändrat politiskt landskap så har vi fått en trend att fokusera mer på medlen (vägen dit) istället för vad vi gemensamt ska uppnå (dvs målen). Trenden är framförallt accentuerad inom miljö och klimatpolitiken men har börjat...

läs mer
Är intresseorganisationerna relevanta?

Är intresseorganisationerna relevanta?

Blir intresseorganisationerna allt mer irrelevanta? Vårt samhälle har ändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Exempelvis har vi gått alltmer från ett industri- till ett kunskapssamhälle – vilket får en stor effekt på såväl näringslivsstruktur, arbetsmarknad...

läs mer
Demokrati förutsätter fungerande ”governance”

Demokrati förutsätter fungerande ”governance”

På vår blogg i augusti försökte vi föra en diskussion om fördelarna men också med svårigheterna med demokrati. En av de svårigheter som berördes är att demokrati definitionsmässigt är kortsiktig (leverera resultat under fyraåriga mandatperioder) men att de frågor den...

läs mer
Några reflektioner kring demokratin

Några reflektioner kring demokratin

Den svenska demokratin har firat sitt 100 årsjubileum. Emellertid har väl sällan demokratin varit föremål för sådan diskussion och debatt, framförallt i vår omvärld, men också här i Sverige. Enligt mätningar har Sverige en hög nivå av demokrati, frågan är bara vad det...

läs mer
Politik är inte att vilja utan att välja

Politik är inte att vilja utan att välja

Olof Palme ofta citerade uttalande ”politik är att vilja” behöver utvecklas! Politik är snarare att ha förmåga och mod att för sina väljare göra klart att vi måste ställa olika intressen mot varandra (på politikerspråk: ”ställa grupp mot grupp”) och prioritera, samt...

läs mer

Convendor

Adress: Box 18, 139 21 Värmdö
Telefon: 070-252 00 13
Epost: info@convendor.se
Webb: www.convendor.se